Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Light (lite)

เป็นคำที่ใช้อธิบายคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณไขมันที่มีตามปกติ เช่น   น้ำนมไขมันต่ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก