Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Loaf volume

ปริมาตรขนมปัง คือปริมาตรของก้อนขนมปังภายหลังการอบ ซึ่งวัดเป็นลูกบาศก์เซ็นติเมตร ค่านี้ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของธัญชาติ แป้ง และโดที่ใช้ทำขนมปัง(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก