Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Micronutrient

สารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณเพียงเล็กน้อย ได้แก่ แร่ธาตุและวิตามินชนิดต่างๆ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก