Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pome fruit

คือผลไม้ที่เนื้อผลไม้พัฒนามาจากฐานรองดอก (receptacle) ตัวอย่างเช่น ผลแอปเปิล สาลี และชมพู่

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก