Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Recombinant DNA

เป็นเทคนิคการเปลี่ยนแปลงยีน โดยการดึงยีนหนึ่งออกจากนิวเคลียสของเซลล์ แล้วสอดใส่ยีนใหม่ที่มีการดัดแปรให้มีลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการเข้าไปทดแทนยีนเดิม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก