Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Single-parent family

หมายถึงครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก