Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Surface active agent

คือกลุ่มของสารเคมีที่มีสมบัติลดแรงตึงผิวของของเหลว

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก