Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Yield / ผลผลิต

ผลที่ได้ ให้ผลผลิต หรือให้รายได้

ซึ่งเปลี่ยนรูปร่างที่เกิดจากแรงเฉือน แรงกด หรือ แรงดึง(เข้าชม 588 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก