Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Watercress / วอเตอร์เครส

วอเตอร์เครส มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Nasturtium officinale เป็นผักใบเขียวชนิดหนึ่งท่ีนิยมบริโภคในยุโรป อเมริกา และนิวซีแลนด์

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพการปลูกที่มีน้ำ จัดเป็นผักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีบีตา-แคโรทีน วิตามินซี วิตามินเคสูงมาก 

 (เข้าชม 455 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก