connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Blister packaging

Blister packaging เป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นพลาสติกใส เช่น PVC ที่ขึ้นรูปตามรูปร่างของสินค้าเพื่อให้มองเห็นสินค้า และมีแผ่นกระดาษแข็งรองอยู่ด้านล่าง เคลือบให้ติดกัน ด้วยความร้อน

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุแบบ blister packaging ได้แก่ ลูกกวาด หมากฝรั่ง เป็นต้น

 (เข้าชม 828 ครั้ง)

สมัครสมาชิก