Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Blister packaging

Blister packaging เป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นพลาสติกใส เช่น PVC ที่ขึ้นรูปตามรูปร่างของสินค้าเพื่อให้มองเห็นสินค้า และมีแผ่นกระดาษแข็งรองอยู่ด้านล่าง เคลือบให้ติดกัน ด้วยความร้อน

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุแบบ blister packaging ได้แก่ ลูกกวาด หมากฝรั่ง เป็นต้น

 (เข้าชม 828 ครั้ง)

สมัครสมาชิก