Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Alteromonas / แอลทีโรมอแนส

Alteromonas เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน เคลื่อนที่ได้ อาศัยอยู่ในน้ำทะเลและอาหารทะเล(เข้าชม 667 ครั้ง)

สมัครสมาชิก