Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Absorbent / ตัวดูดซึม

วัสดุหรือสารที่มีความสามารถดูดซับของเหลวได้ดี เช่น สำลี กระดาษซับ และฟองน้ำ เป็นต้น(เข้าชม 671 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก