Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Adsorption / การดูดซับ

การที่ของแข็งดูดซับสารอื่น เช่น ของเหลว ก๊าซ หรือของแข็งอื่น ไว้บริเวณที่ผิวของของแข็งนั้น เช่น การดูดซับกลิ่น สี โดยผงคาร์บอนกัมมันต์ (activated carbon) การดูดซับก๊าซ ไฮโดรเจนไว้ที่ผิวของผงนิเกิล (Ni) เป็นต้น(เข้าชม 844 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก