Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agitate / กวน

การกวน การปั่น หรือการคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 561 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก