Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cross sectional area / พื้นที่หน้าตัด

พื้นที่ที่ได้จากการตัด ณ ระนาบที่พิจารณา(เข้าชม 506 ครั้ง)

สมัครสมาชิก