connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Brabender Visco Amylograph / เครื่องวัดความหนืดของน้ำแป้ง

Brabender visco amylograph เป็นเครื่องวัดความหนืดของน้ำแป้งแบบหมุน ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำแป้งอย่างต่อเนื่องระหว่างการให้ความร้อน จนเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) และเมื่อถูกทำเย็น

การวัดความหนืดด้วย brabender visco amylograph ใช้แป้งน้ำหนัก ประมาณ 40-80 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น หรือบัฟเฟอร์ ให้เข้ากันดี ใส่ลงในภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่าง ขนาด 50 มิลลิลิตร อยู่ในอ่าง ควบคุมอุณหภฺมิ เมื่อเปิดเครื่อง ภาชนะใส่ตัวอย่างจะหมุน ตัวอย่างจะถูกเพิ่ม และลดอุณหภูมิ ในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อจำลองการหุงต้ม (cooking) ของแป้ง ระหว่างการทดสอบ ตัวอย่างจะถูกกวนด้วย ตัวกวน ซึ่งเป็นเข็ม 8 อันซึ่งเคลื่อนที่ตามแรงต้านการไหล หรือความหนืดของตัวอย่างติดต่อกับขดลวดสปริง ซึ่งส่งผลของแรงต้านมายังเข็มปากกา บันทึกค่าเป็นความหนืดมีหน่วยเป็นฺ Brabender unit (B.U.)

ที่มา http://www.brabender.com(เข้าชม 1,926 ครั้ง)

สมัครสมาชิก