Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Calibration / การปรับเทียบ

หมายถึงการปรับเทียบเครื่องมือวัด หรือค่าที่วัดได้ เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐาน(เข้าชม 596 ครั้ง)

สมัครสมาชิก