Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Control chart / แผนภูมิควบคุม

แผนภูมิที่ใช้ในการควบคุมการผลิต อาจใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือหน่วยการผลิต เพื่อตรวจสอบปัญหาในกระบวนการผลิต(เข้าชม 618 ครั้ง)

สมัครสมาชิก