Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Munsel color system / ระบบสีของมันเซล

ระบบสีของมันเซล เป็น ระบบการวัดสี (color measurement) ที่จะบอกค่าของสีเป็น 3 ตัวแปรคือ  Hue, Value และ Chroma

 

  • Hue ใช้เรียกสีที่แตกต่างกัน เช่น สีแดง น้ำเงิน เขียว เหลือง
  • Value คือช่วงสีขาว-สีดำของระดับสี เช่น สีดำมีค่า = 0 สีขาวมีค่า = 10
  • Chroma บอกความบริสุทธิ์ หรือความเข้มของสีเป็นระดับสีอ่อน-แก่


(เข้าชม 923 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก