Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Condensation / การควบแน่น

เป็นการเปลี่ยนสถานะจากไอหรือแก๊สให้เป็นของเหลว เช่น ไอน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ(เข้าชม 749 ครั้ง)

สมัครสมาชิก