Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Conditioning / การปรับสภาวะ

การปรับสภาพหรือสภาวะของอาหาร เช่น การปรับความชื้น ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ลักษณะตามความต้องการ(เข้าชม 541 ครั้ง)

สมัครสมาชิก