Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Convection / การพา (ความร้อน)

การถ่ายเทพลังงานความร้อนโดยอาศัยของไหลที่เคลื่อนที่เป็นตัวกลาง(เข้าชม 740 ครั้ง)

สมัครสมาชิก