Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Criteria / เกณฑ์กำหนด

เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับการออกแบบอาคาร(เข้าชม 604 ครั้ง)

สมัครสมาชิก