Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Digestion / การย่อย

กระบวนการย่อยอาหาร คือการสลายสารอาหารที่กินเข้าสู่ร่างกายจากที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป

 

 

 

 

ระบบการย่อยของมนุษย์(เข้าชม 642 ครั้ง)

สมัครสมาชิก