Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Discharge / ระบายออก

เป็นการระบายออก ปล่อยออก สิ่งที่ระบายออก สิ่งที่ปล่อยออก(เข้าชม 561 ครั้ง)

สมัครสมาชิก