Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drag / เสียดสี

 

ต้าน, พรวนชนิดหนึ่ง, ซึ่งขวาง, ซึ่งต้านทาน, ซึ่งลากพา

 

การต้านทานที่เกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอีกสิ่งหนึ่ง


(เข้าชม 531 ครั้ง)

สมัครสมาชิก