Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drip / ไหลหยด

เป็นการไหลหยดของของเหลวที่ไหลหรือหยดออกมา เช่น ของเหลวที่ไหลออกมาเมื่อนำอาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งมาหลอมละลายน้ำแข็ง หรือของเหลวที่ไหลออกมาขณะย่างเนื้อสัตว์(เข้าชม 377 ครั้ง)

สมัครสมาชิก