Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Droplet / หยดละออง

ของเหลวที่มีปริมาตรทรงกลมหรือค่อนข้างกลมขนาดเล็ก เช่น ละอองฝอยที่ออกมาจากหัวฉีดหรือหัวพ่น(เข้าชม 677 ครั้ง)

สมัครสมาชิก