connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dryer / เครื่องทำแห้ง

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดความชื้นในกระบวนการทำแห้งอาหาร อาจเขียนว่า drier ก็ได้(เข้าชม 907 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก