Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Feeder / ตัวป้อน

Feeder เป็นอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ลำเลียงหรือควบคุมการไหลของวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิต(เข้าชม 559 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก