connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Grinding / การบด


การบดหมายถึง

1. การทำให้ของแข็งมีขนาดเล็กลง โดยวิธีการบด บีบ อัด ขัดสี กระแทก

2. การสับหยาบ ด้วยเครื่องสับ(เข้าชม 1,059 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก