Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Heat flux / ฟลักซ์ความร้อน

หมายถึงอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยของพื้นที่(เข้าชม 597 ครั้ง)

สมัครสมาชิก