Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sensible heat / ความร้อนสัมผัส

ปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ(เข้าชม 623 ครั้ง)

สมัครสมาชิก