Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Humidifier / เครื่องเพิ่มความชื้น

เครื่องเพิ่มความชื้น หรือเครื่องทำความชื้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความชื้นในอากาศ เช่น เครื่องเพิ่มความชื้นในห้องเย็น
ที่เก็บรักษาผักผลไม้ ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากผักผลไม้ และเพื่อ
รักษาความสด(เข้าชม 671 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก