Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Impact strength / ความต้านแรงกระแทก

ความสามารถของวัสดุที่จะรับแรงกระแทก หรือแรงที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน วัสดุที่อ่อนเหนียว จะมีความต้านทาน
แรงกระแทกมาก
วัสดุที่แข็งเปราะ มีความต้านทานแรงกระแทกน้อย(เข้าชม 544 ครั้ง)

สมัครสมาชิก