connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Impact strength / ความต้านแรงกระแทก

ความสามารถของวัสดุที่จะรับแรงกระแทก หรือแรงที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน วัสดุที่อ่อนเหนียว จะมีความต้านทาน
แรงกระแทกมาก
วัสดุที่แข็งเปราะ มีความต้านทานแรงกระแทกน้อย(เข้าชม 544 ครั้ง)

สมัครสมาชิก