connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Infection / การติดเชื้อ

การติดเชื้อ (infection) เป็นอาการหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) เกิดขึ้นเมื่อมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
(
pathogen) เข้าไปในร่างกาย แล้วแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและมีเแทบอลิซึมในหรือบนเนื้อเยื่อ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และ
ต่อต้านระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้เกิดลำไส้อักเสบ (gastroenteritis)
อาการที่พบคือ ปวดท้อง ท้องเสีย
เนื่องจากลำไส้ดูดซึมน้ำจากอาหารได้น้อย และขับน้ำเข้าสู่ทางเดินอาหาร มีไข้

จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อ (Infection) ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส หรือ พยาธิ

 

1. การเกาะ (adherance หรือ attachment) เป็นขั้นตอนแรกของการติดเชื้อ คือการเกาะติดของเชื้อโรคกับผิวเซลล์ของโฮสต์

  วีดีโอแสดงขั้นตอนการติดเชื้อ (infection) ของ Salmonella

ขั้นตอนการติดเชื้อ

 

2. การบุกรุกผ่านชั้น epithelial cell เชื้อโรคบางชนิดจะเจาะทะลุเข้าสบนผิวเซลล์เยื่อบุอวัยวะ เช่น ที่ลำไส้แล้วสร้างสารพิษ
(toxin) ปล่อยออกมาทำให้เซลล์บริเวนั้นผิดปรกติไป เช่น ทำให้เกิดการเสียน้ำออกนอกเซลล์และทำให้เซลล์ตายในที่สุด
ความรุนแรงของโรคขึ้นกับว่าจะมีการทำลายเซลล์เหล่านี้ได้มากเพียงใด

3. เข้าทำลายเนื้อเยื่อข้างล่าง ทำให้โพรงในเนื้อเยื่อที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค เม็ดเลือดขาว และเซลล์เนื้อเยื่อที่ตายจากการที่
เชื้อโรคปล่อยสารพิษออกมา ภาวะไร้ออกซิเจน ยิ่งทำให้เชื้อยิ่งเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นและเพิ่มการสร้างสารพิษ (toxin) มากขึ้น
กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแยกตัวออกจากกัน เกิดเป็นโพรงช่องว่าง ซึ่งจะมีของเหลวที่เต็มไปด้วยเชื้อเข้าแทนที่อย่างรวดเร็ว

4. การติดเชื้อในระบบน้ำเหลือง (infection of the lymphatic system) เมื่อมีการติดเชื้อในเนื้อเยื่อ เชื้ออาจจะหลุดเข้าไปใน
ระบบน้ำเหลือง เกิดการอักเสบลุกลามไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ ถ้ามีเชื้อโรคปริมาณมาก ต่อมน้ำเหลืองอาจเกิดการอักเสบและ
บวมแดงใหญ่ขึ้น

5. การติดเชื้อในกระแสเลือด (infection of the blood) เชื้อโรคอาจเข้าสู่กระแสเลือด ทางเส้นเลือดฝอย หรือเส้นเลือดดำ
เกิดมีแบคทีเรียขึ้นในกระแสเลือดเรียกว่า bacteremia ซึ่งเชื้อสามารถกระจายไปได้ทุกส่วนของร่างกายทำให้เกิดการติดเชื้อ
ในอวัยวะต่าง เช่น ตับ ม้าม ไต ทำให้อวัยวะหลายอวัยวะทำงานผิดปรกติ เชื้อแบคทีเรียมีการแบ่งตัวมากมายในเลือด และมีการ
สร้างพิษ (toxin) ด้วย ทำให้เกิดอาการ เรียกว่า ภาวะเสพติซิเมีย (septicemae) ซึ่งมีทั้งแบบที่มีอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง

 (เข้าชม 1,579 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก