Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Manufacture / การผลิตระดับอุตสหกรรม

(n) การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปริมาณมากๆ ในโรงงาน
(v) ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปริมาณมากๆ ในโรงงาน


(เข้าชม 571 ครั้ง)

สมัครสมาชิก