Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Penetrometer / พีนีโตรมิเตอร์

Penetrometer คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดเนื้อสัมผัส เช่น ความแข็ง ความแน่นเนื้อ ของอาหารโดยใช้การใช้หัวกด ที่เป็นทรงกระบอก
หรือทรงกรวย ซึ่งให้ทั้งแรงกด (compresion) และแรงเฉือน (shear force) ผ่านผิวเข้าไปใน
เนื้อตัวอย่าง ตัวอย่างที่นิยมใช้ทดสอบ
ด้วยอุปกรณ์นี้ เช่น

1. ทดสอบความแน่นเนื้องของผักผลไม้

2. ทดสอบความแข็งแรงของเจลจากไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) เช่น วุ้น เยลลี่ (jelly)

 

 (เข้าชม 1,159 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก