Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Planimeter / เครื่องวัดพื้นที่

เครื่องวัดพื้นที่

เครื่องวัดพื้นที่โดยการลากเส้นรอบรูป

 (เข้าชม 334 ครั้ง)

สมัครสมาชิก