Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Plastic, thermo / พลาสติกขึ้รูปร้อน

พลาสติกขึ้นรูปร้อน
พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน จะอ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่อเย็นลง สามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้


(เข้าชม 312 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก