Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Steady state / สภาวะคงตัว

สภาวะคงตัว
สภาวะซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา


(เข้าชม 312 ครั้ง)

สมัครสมาชิก