Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sterilization, commercial / การฆ่าเชื้อทางการค้า

การฆ่าเชื้อทางการค้า

การฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อนเพียงพอที่จะทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ไม่ได้ทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมด

โดยอาหารนั้นสามารถเก็บรักษาได้นาน ปลอดภัยต่อการบริโภค ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและขนย้ายปกติ(เข้าชม 359 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก