Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Suspension / การแขวนลอย

การแขวนลอย
การกระจายตัวของอนุภาคขนาดเล็กในของเหลว หรือในอากาศ


(เข้าชม 350 ครั้ง)

สมัครสมาชิก