Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tenderometer / มาตรวัดความนุ่ม

เครื่องมือที่ใช้วัดความนุ่มของอาหาร โดยใช้ทั้งแรงกดและแรงเฉือน เช่น ใช้ในการวัดความแก่ของเมล็ดถั่ว(เข้าชม 640 ครั้ง)

สมัครสมาชิก