Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Turbidity / ความขุ่น

ความขุ่น หมายถึงสภาพของของเหลวที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือการดูดแสง(เข้าชม 305 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก