Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Turbine / กังหัน

กังหัน
เครื่องกลไกที่หมุนแล้วทำให้เปลี่ยนสภาพเคลื่อนที่ของไหล


(เข้าชม 292 ครั้ง)

สมัครสมาชิก