Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Unit operations / ปฏิบัติการหน่วย

ปฏิบัติการหน่วย
วิธีการบำบัดของแต่ละหน่วยบำบัด เช่น การผสม การตกตะกอน


(เข้าชม 430 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก