Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Unsteady / ไม่คงที่

ไม่คงที่
สภาวะไม่คงที่, ไม่คงตัว มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา


(เข้าชม 524 ครั้ง)

สมัครสมาชิก