Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Velocity, angular / ความเร็วเชิงมุม

ความเร็วเชิงมุม

หมายถึง อัตราเร็วของการหมุนรอบแกน มีหน่วยเป็นองศา,รอบ หรือเรเดียนต่อหน่วยเวลา เช่น เรเดียนต่อวินาที

 (เข้าชม 382 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก