Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Volatile / ระเหยได้

ระเหยง่าย, ระเหยได้
ที่สามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ


(เข้าชม 379 ครั้ง)

สมัครสมาชิก